Andere therapieën

Andere therapieën van Alternatief Healing

Scenar (Self Controlled Energy Neuro Adaptive Regulator)

Alternatief Healing in Oostende biedt diverse therapieën aan zoals detox, voetbad, intuïtieve massage, shiatsu, reïncarnatie & regressie, astrologie van de ziel, vipassana, sjamanistische healing.

De Scenar methode is een niet-invasieve medische therapievorm die werkt via ons zenuwstelsel.

Onder meer volgende resultaten kan je van Scenar verwachten:

 •  Het zet ons lichaam succesvol aan tot actief zelfherstel
 •  Het resulteert in blijvende vermindering tot verdwijnen van acute en chronische pijnen en overige klachten
 •  Het vergroot de beweeglijkheid waarbij stijfheid afneemt of volledig verdwijnt
 •  Het neemt de vermoeidheid weg of doet deze volledig verdwijnen

De gecertificeerde Scenar therapeut ‘meet’ met het Ritmscenar apparaat, via reacties van het zenuwstelsel op kleine elektrische impulsen, de werking en ontregelingen in ons lichaam. Vervolgens worden de delen van het zenuwstelsel, die een relatie hebben met de klachten, gereguleerd.

Uniek is het ingebouwde biofeedback mechanisme : het Scenar apparaaat volgt voordurend de reacties van ons lichaam op de behandeling en past continu de behandeling aan, dit volgens de verkregen resultaten.

Het uitganspunt bij de Scenar methode is eenvoudig maar doeltreffend.

Een woordje uitleg :

Ons lichaam zoekt van nature steeds naar homeostase of evenwicht en geneest op die manier voortdurend zichzelf. Wanneer ons lichaam hierin tekortschiet worden we ziek en ondervinden we allerhande klachten. Het Scenar apparaat werkt via elektrische impulsen (die gelijkaardig zijn aan de neurologische impulsen die ons lichaam zelf produceert) dit natuurlijk lichamelijk evenwichtsherstel in de hand waardoor de oorzaak van onze klachten aangepakt worden, zowel in acute als in chronische situaties.

Acuut : onmiddellijk na een trauma, waarbij zwelling, pijn en disfunctie de belangrijkste symptomen zijn. Dankzij Scenar therapie is een snel herstel mogelijk en kunnen dagelijkse activiteiten snel hervat worden

Chronisch : (>3 maand) Het lichaam raakt steeds minder gericht op zelfherstel omdat het de disfunctie als ‘normaal’ beschouwt en denkt dat het zijn homeostase volbracht heeft. Een Scenar behandeling stimuleert de zelfgenezing van ons lichaam opnieuw door de sluimerende oorzaak van de kwaal aan te pakken.

 


 

Sjamanistische healing

In deze healing worden we tot ‘wat wezenlijk van belang is voor de mens’ gebracht en dit is niet altijd wat de mens zelf denkt wat nodig is.

Deze healing ontvouwt zich – los van – en voorbij – alle technieken en methodes.Het is een helend gebeuren in volle overgave. Je kunt het sjamanistisch noemen, omdat het geleid wordt vanuit een verbinding met een kerngegeven. Daarmee wordt een diepere Bewustzijnsvorm bedoeld van waaruit alle sjamanistische technieken zijn ontstaan en uitgebouwd.

Deze bewustzijnsvorm ligt diep in de aardelagen en in mezelf opgeslagen

Hij is indiaans getint en héél sterk beschermend.

Hij heeft iets vrouwelijks en voelt als een dragend geheel aan.

Tijdens de healing geeft deze Bewustzijnsvorm die bepaalde kennis door en activeert die helende energie die wezenlijk nodig is aan de oorsprong, de wortel van het te healen aspect bij de mens. Het healen kan in alle mogelijke vormen naar buiten treden : als klant – woord – dans – een lichte fysieke tot soms diepere aanraking. Soms neemt de mens er op interactieve wijze aan deel.
Ter afronding wordt de problematiek van de mens binnen het helende gebeuren gesitueerd. Soms schieten woorden tekort, soms zijn ze gewoon overbodig. het begrijpen situeert zich vaak in andere bewustzijnslagen en dringt met de tijd door.

Als het tijdens de doorgave nodig blijkt, komt daar ondersteuning met energetische remedies bij.


 

Vipassana Meditatie

Meditatie is een onmisbaar werktuig om tot een bewuster aanwezig zijn in het Hier en Nu te komen. Elke dag is een nieuwe geboorte die ons de mogelijkheid biedt om dat te veranderen wat ons moe en ziek maakt. Maar daar we heel vaak de aandacht buiten onszelf richten blijven we on-wetend over wie we eigenlijk zijn en wat er in ons echt omgaat.

Meditatie nodigt je uit om naar de STILTE in jezelf te LUISTEREN.

Er zijn heel veel vormen van meditatie.

Deze meditatie is een stilte-meditatie warbij je voortdurend jezelf scant en vol gelijkmoedigheid waarneemt wat jouw lichaam aan signalen geeft zonder afkeuring van, zonder verlangen naar….

Gelijkmoedig en in het volle bezef dat NIETS blijvend is, zij het een ongemak zij het een deugdoende ervaring, ALLES ontstaat en vergaat ! Herkennen en aanvaarden dat elke ervaring weer zal veranderen, is echte wijsheid


 

Astrologie van de ziel

De horoscoop is voor iedereen uniek en geeft een goed beeld van iemands persoonlijkheid. Er zijn echter ook diepere lagen in te vinden, namelijk de richting waarin onze Ziel wil groeien.

Daardoor is de horoscoop een prachtig instrument om het bewustzijn te vergroten.

 • Welke kwaliteiten dienen we meer te ontwikkelen,
 • welke neigingen kunnen we beter achter ons laten,
 • welke valkuilen dienen we te vermijden.

De horoscoop toont ons de weg van de Ziel en helpt onze diepste verlangens en onze verborgen talenten te ontdekken maar ook onze diepste angsten, kwetsuren en weerstanden. Inzicht hierin geeft kracht en motivatie. Het geeft ook meer “zin” aan vervelende gebeurtenissen en toestanden : dit is meestal de manier van de Ziel om ons iets duidelijk te maken waardoor we weer kunnen groeien.

U krijgt een uitgebreid schriftelijk verslag van uw zielehoroscoop dat tijdens de sessie wordt besproken.


 

Reincarnatie – Regressietherapie

Wij spreken liever van reïncarnatie-therapie, maar deze vorm van werken is algemener bekend onder de naam regressie-therapie.

Deze relatief nieuwe therapievorm is, mits toegepast door praktisch en theoretisch geschoolde therapeuten, die ook intensief aan hun eigen proces gewerkt hebben, één van de meest effectieve therapiën voor een optimaler gezond leven.

Zowel lichamelijke klachten, emotionele problemen alsook mentale verwarring die al enige tijd duren, worden bij de wortels aangepakt. Bewijsbaar is het bestaan van reïncarnatie nog niet, maar ook het bestaan van één leven is niet bewijsbaar. Steeds meer mensen hebben zelf ervaring met herbelevingen die zij zelf niet anders kunnen duiden dan als vorige levens.

Wij gebruiken reïncarnatie als werkhypothese : indien een client dat wat hij ervaart fantasie of psychodrama wil noemen, is de methode even effectief. De moderne reïncarnatietherapie is NIET ontstaan uit een geloof maar ontdekt in de therapiepraktijk, terwijl er NIET naar werd gezocht.


 

Intuitieve massage

Depressie, ziekte en pijn zijn, naast de beproeving, tevens een uitnodiging om de aandacht bewust te richten op onze lichamelijke, geestelijke én emotionele groei. Door in diepe ontspanning te gaan tijdens de massage, wordt ruimte gemaakt om het evenwicht te herstellen tussen lichaam en geest.

Tijdens deze energetische verbinding masseren ‘bezielde’ handen u met liefde en aandacht, jouw grenzen respecterend – het alsmaar controlerende denken geeft zich langzaamover aan de helende warmte van het hart.

Verschillende technieken worden gecombineerd zoals effleurages, fricties, vibraties, tapotementen, temniscaten Quantom-Touch en EFT.

Het is goed jouw aandacht te richten op de plaats van aanraking en hierin bewust te ademen – dit bevordert het herstel van de eventueel ‘gekwetste’ plaatsen.


 

Detox voetbad

Nood aan meer lichamelijke en mentale energie?

DETOX voetbad, ontgiften op een gemakkelijke en directe manier!

Nu ook ontgiften zonder inname van producten, zonder dieet, zonder kans op allergische reacties dankzij het Ion Dual Detox toestel.

Door herstel en evenwicht van de ionen in de cel, kunnen afvalstoffen via de voetporiën ons lichaam verlaten en wordt het lichaam gestimuleerd om zich te ontdoen van allerlei afvalstoffen. Voedingsstoffen worden terug optimaal opgenomen. Afvalstoffen en zuren worden optimaal verwijderd, sneller getransporteerd en afgevoerd waardoor de natuurlijke genezingsprocessen worden gestimuleerd en bespoedigd;

Ons lichaam proper houden van binnenuit is een fundamentele noodzaak, willen wij onze gezondheid en vitaliteit behouden.

Wat zijn de weldoende effecten van detoxen?

 • verhoogt de immuniteit en de energie
 • helpt bij allergieën
 • zuivert het bloed en stimuleert de bloedsomloop
 • ontlast de lever en nieren
 • vermindert pijnen en ontstekingen
 • helpt bij fybromyalgie en CVS
 • verbetert de slaap en het geheugen
 • versoepelt het lichaam
 • helpt bij oedeem
 • versnelt herstel van verwondingen
 • werkt op de waterretentie en ondersteunt afslanken
 • verminder rimpels, acne en andere huidproblemen
 • geeft energie

 

Specialist in alternatieve geneeswijzen, pijnbehandelingen, holistische geneeskunde, kruidentherapie & -behandeling